Return to Article Details Marie Koldinská und Ivan Šedivý, Válka a armáda v českých dějinách. SOciohistorické črty [Krieg und Militär in der tschechischen Geschichte. Soziohistorische Skizzen]. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008, 580 S. ISBN 978-80-7106-953-9 Download Download PDF