Return to Article Details Michael Hauser, Adorno: moderna a negativita. Praha: Filosofia – nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR, 2005, 230 S., ISBN 80-7007-223-7. Download Download PDF