Author Details

Kunštát, Miroslav, Institute of International Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague, Czech Republic

 • Vol 6, No 8 (2006) - Articles
  Soudobé církevní dějiny („kirchliche Zeitgeschichte“) v německy mluvících zemích a jejich aktuální témata.
  Abstract  PDF
 • Vol 9, No 3 (2009) - Reviews
  Paul Ullmann, Eine schwierige Nachbarschaft. Die Geschichte der diplomatischen Beziehungen zwischen Österreich und der Tschechoslowakei von 1945 –1968. Wiener Osteuropa Studien, Bd. 17, Wien: LIT Verlag, 2006, 300 S., ISBN 3-8258-7756-6.
  Abstract  PDF
 • Vol 8, No 13 (2008) - Articles
  Katolicismus mezi univerzalismem, partikularismem a autonomií – příspěvek k typologii středoevropské náboženské kultury.
  Abstract  PDF
 • Vol 11, No 3–4 (2011) - Reviews
  Martin Jeřábek et al., Srovnání politických systémů Německa a Rakouska. Institucionální a systémové ukotvení. Plzeň: Filozofická fakulta Západočeské univerzity, 2010, 216 S.
  Abstract  PDF
 • Vol 10, No 3–4 (2010) - Reviews
  Otisky historie v regionálních identitách obyvatel pohraničí. Sebedefinice a vzájemné vnímání Čechů a Němců v přímém sousedství. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 170 S., ISBN 978-80-7330-109-5
  Details  PDF
 • Vol 12, No 3–4 (2012) - Reviews
  Wolf B. Oerter, Die Ägyptologie an den Prager Universitäten 1882–1945. Gesammelte Aufsätze und Vorträge. Praha: Univerzita Karlova – Filozofická fakulta, 2010, 178 s.
  Details  PDF
 • Vol 13, No 1–2 (2013) - Editorial
  Editorial
  Details  PDF
 • Vol 13, No 1–2 (2013) - Articles
  Média a veřejnost: K nacionální a transnacionální moci médií v konfliktním poli mezi Čechy, Slováky a Němci
  Abstract  PDF