Vol 10, No 3–4 (2010)

Table of Contents

Articles

Ota Konrád
PDF
Maxime Lagleize
PDF
Nina Lohmann
PDF
Petr Mlsna
PDF
Martin Valenta
PDF

Reviews

Die Legende eines gewissen Herrn Dolchstoß, ein geheimnisvoller Fragebogen und weitere Freuden: Michaela Peroutková, Vyhnání: jeho obraz v české a německé literatuře a ve vzpomínkách. Praha: Libri, 2008. ISBN 978-80-7277-345-9
Petr Šafařík
PDF
Die Große Tradition des tschechischen Surrealismus: Libor Fára und sein Werk: Věra Velemanová, Vojtěch Lahoda, Libor Fára / dílo. Praha: Gallery, 2006, 559 Seiten. ISBN 80-86010-99-6
Jiří Pešek
PDF
Vojtěch Belling, Legitimita moci v postmoderní době: Proč potřebuje EU členské státy? [Die Legitimität der Macht in der postmodernen Zeit. Warum braucht die Europäische Union Mitgliedsstaaten?]. Brno: MPÚ MU, 2010, 211 S. ISBN 978-80-210-5081-5
Petr Mlsna
PDF
Petr Drulák and Mats Braun, eds., The Quest for the National Interest. A Methodological Reflection on Czech Foreign Policy. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2010, 210 pp. ISBN 978-3-631-59663-0
Vladimír Handl
PDF
Vít Hloušek, Konflikt versus konsensus. Konfliktní linie, stranické systémy a politické strany v Rakousku 1860–2006. Brno: Masarykova univerzita – Mezinárodní politologický ústav, 2008, 273 S. ISBN 978-80-210-4484-5
Jaromír Mrhal
PDF
Jiří Holý, Kateřina Volná, ed., Tato fakulta bude rudá! Katedra české literatury Filozofické fakulty Univerzity Karlovy očima pamětníků a v dokumentech. Praha: Akropolis, 2010, 726 S. ISBN 978-80-7308-304-5
Tomáš Nigrin
PDF
Otisky historie v regionálních identitách obyvatel pohraničí. Sebedefinice a vzájemné vnímání Čechů a Němců v přímém sousedství. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 170 S., ISBN 978-80-7330-109-5
Miroslav Kunštát
PDF
Pavel Janoušek u.a., Hrsg., Dějiny české literatury [Geschichte der tschechischen Literatur 1945–1989]. I–IV, Praha: Academia, 2007–2008.
Monika Březinová
PDF
Marie Koldinská und Ivan Šedivý, Válka a armáda v českých dějinách. SOciohistorické črty [Krieg und Militär in der tschechischen Geschichte. Soziohistorische Skizzen]. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008, 580 S. ISBN 978-80-7106-953-9
Václav Šmidrkal
PDF
Jaroslav Pažout, Mocným navzdory. Studentské hnutí v 60. letech 20. století. Praha: Prostor, 2008, 342 S., ISBN 978-80-7260-186-8
Tomáš Renner
PDF
Vlastimil Tetiva, Radim Kopáč, Pascale Grémont Gervais, Karel Zlín. Praha: Nakladatelství Gallery, 2010, 287 S., ISBN 978-80-86990-43-9
Anita Pelánová
PDF
David Václavík, Náboženství a moderní česká společnost [Die Religion und die moderne tschechische Gesellschaft]. Praha: Grada, 2009, 243 S. ISBN 978-80-247-2468-3
Lucie Filipová
PDF

Reports

Kateřina Králová
PDF

Complete issue

Acta Universitatis Carolinae. Studia Territorialia, Vol. 10, 2010, No. 3-4.
 
PDF